Made in Finland

Soome järvemaastik mobiilipilt

Made in Finland

Voimix tooteid valmistatakse Soomes, Bunge Finland Oy tehases. Voimix kaubamärk võeti kasutusele 1985 aastal ning sellest ajast alates on see kuulunud ka eestlaste toidulauale.

Kollane rapsiõis

OHUTUD TOOTED SOOMEST

Toiduohutus on Soomes kõrgel tasemel. Toiduained on ohutud nii keemiliselt, mikrobioloogiliselt kui ka füüsikaliselt. See tähendab, et need ei sisalda kahjulikke aineid nagu raskemetallid, tõrjeained või ravimijäägid. Ohutu toit ei sisalda baktereid, viirusi või muid mikroobe, mis võiksid kahjustada inimese tervist.

Tooteohutus on tagatud kogu tootmis- ja hoiustamisprotsessi vältel – esmatootmisest kuni tarbija toidulauani. Kehtivad seadused määravad toiduainete põhjaliku järelevalve.

Peale Euroopa Liidu määruste ja õigusaktide, kehtivad Soomes ka siseriiklikud seadused, millega tegeleb Soome põllumajandus- ja metsandusministeerium.

TOPELT JÄRELEVALVE

Tarneahela kõik osalised – nii esmatootja, edasimüüja kui ka kauplused – peavad tundma ja hoidma kontrolli all oma tegevusega seonduvaid tegureid ja riske, mis võivad vähendada toiduainete. Bunge Finland Oy-s on tegevusega seotud ohutegurid ja võimalikud riskid kantud enesekontrolli kavasse. Ametiasutused kiidavad enesekontrolli kavad heaks ning kontrollivad nendube täitmist. Soomes teostavad ametlikku järelevalvet peale Evira (Soome toiduohutusamet) veel ka Soome Tolliamet, Sotsiaal- ja Tervishoiu Järelevalve Amet Valvira, Kaitsevägi, ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskused, piirkondlikud haldusasutused ning kohalikud omavalitsused.

Kased

RISKIDE JUHTIMINE

Bunge Finland Oy enesekontrolli kuulub HACCP süsteem. See lühend tuleneb sõnadest Hazard Analysis and Critical Control Points, ehk riskihindamine ja olulisimad kontrollpunktid. Süsteem aitab meil tuvastada ja hoida kontrolli all mikrobioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi riskitegureid.

See eeldab infot toorainete päritolu, toodete ja nende valmistusmeetodite ning turustamise kohta.

BRC KVALITEEDISERTIFIKAAT

Peale nõutava järelevalve, järgib Bunge Finland Oy üht toiduohutuse rangeimaist standarditest – BRC Food. 2016. aastal tõusis Bunge Finland Oy selle standardi tasemele AA. Nimetatud standard aitab meil hallata tooteohutusega seotud riske ja kohustusi ning täpsustada oma tegevusi. Näiteks on erilist tähelepanu pööratud allergeenide leviku tõkestamisele.

KOOLITATUD TÖÖTAJAD

Töötajate hügieeni-, ohutus- ja enesekontrolli-alane koolitus on meie jaoks väga tähtsal kohal. Ettevõtte Bunge Finland OY kõikidel töötajatel peab olema nn hügieenipass, mis tõendab, et tuntakse hügieeni põhitõdesid.

Seega võid Voimixi tooteid tarbida täieliku turvatundega!